201509.07
0

Справа №523/6920/15-ц

«05» червня 2015 р. Суворовський районний суд м. Одеси розглянув цивільну справу за позовом ОСОБА_1, інтереси якої представляв ТОВ «ФГ-Олімп» до Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» про визнання недійсним п. 10 кредитного договору третейського застереження, несправедливими умови відповідальності за порушення грошового зобов’язання.

ОСОБА_1, звернувся до суду із зазначеним позовом та просив визнати пункт 10, та підпункт 5.4 договору кредиту укладеного 26 березня 2015 року з Товариством з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» (далі ТОВ «Споживчий центр») недійсними та визнати несправедливими нараховані проценти та штрафи. В обґрунтування вимог посилався на те, що 26.03.2015 року він уклав договір кредиту з ТОВ «Споживчий центр» згідно до якого отримав 4 000,00 грн., строком на 14 днів із терміном повернення кредиту до 09.04.2015р., включно. Підпунктом 5.4 зазначеного договору передбачена його відповідальність за порушення грошового зобов’язання. У зв’язку із тим, що він є інвалідом ІІ групи, має на утриманні неповнолітню дитину, скрутне матеріальне становище, він не зміг своєчасно здійснити погашення боргу внаслідок чого кредитор нарахував штрафні санкції. Станом на 14.05.2015р., загальна сума боргу становить 8 434,00 грн. Таким чином просив зменшити на 99% суму штрафів та пені, а саме до 4 000 грн.

Крім того, зазначив, що пункт 10 договору кредиту «Вирішення спорів»  (встановлено третейське застереження, а саме, що всі розбіжності щодо укладення, виконання, розірвання, зміни, визнання недійсним повністю або частково, а також з будь яких інших питань, що стосуються цього Договору, становлять предмет спору та підлягають розгляду в постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків.)  є недійсний оскільки вказаний пункт договору обмежує його права споживача, порушує принцип рівності сторін за договором, не відповідає вимогам законодавства, а також, що пунктом 14 статті 6 Закону України «Про третейські суди» (чинним на час укладення спірного договору) третейським судам заборонено розглядати справи у спорах щодо захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

За результатами розгляду справи суд вирішив:

  1. Визнати недійсним пункт 10 (підпункти 10.1 — 10.4) кредитного договору укладеного 26 березня 2015 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» та ОСОБА_1.
  2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Споживчий центр» код ЄДРПОУ 37356833 на користь держави судовий збір в розмірі 243 грн., 60 коп.

Таким чином, за допомогою юридичних послуг ТОВ «ФГ-Олімп»,  позовні вимоги ОСОБА_1 в частині визнання недійсним пункту 10 кредитного договору, були задоволені судом.

comments powered by HyperComments