201509.22
0

Справа № 667/10115/14-ц

18 травня 2015 року Комсомольським районним судом міста Херсона розглянуто у відкритому судовому засіданні у місті Херсоні цивільну праву за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2, про звернення стягнення на предмет іпотеки та за зустрічним позовом ОСОБА_1, інтереси якої представляв ТОВ «ФГ-Олімп», та ОСОБА_2, до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», третя особа Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. про визнання недійсним кредитного договору, договору поруки та договору іпотеки.

ПАТ ” Укрсоцбанк ” в листопаді 2014 року звернувся до суду з позовом до відповідачів про стягнення заборгованості, мотивуючи свої вимоги тим, що відповідно до умов Генерального договору про надання кредитних послуг № 10 МК від 01.12.2006 року з урахуванням додаткових угод № 12/02-143 від 01.12.2006р, № 1 від 01.01.2008р., №051/8/088.1 від 01.08.2008р., № 1 від 21.10.2008р., договору банк надав ОСОБА_1 кредит у сумі 450 000.00 доларів США з кінцевим строком погашення до 30.11.2021 року із сплатою 15.0 % річних за користування кредитними коштами.

Оскільки ОСОБА_1, ОСОБА_2 не виконували вищезазначені зобов’язання перед ПАТ «Укрсоцбанк», банк змушений був звернутись до суду за зверненням стягненням заборгованості по кредиту в розмірі 543774,12 доларів США на іпотечне майно, а саме готель та земельну ділянку, розташовану за адресою м. Херсон, вул. Ломоносова, № 55.

В лютому 2015 року з зустрічними позовними вимогами до суду звернулись ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», третя особа Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. про визнання недійсним кредитного договору, договору поруки та договору іпотеки, мотивуючи свої вимоги тим, що при укладені вищевказаного кредитного договору порушено їх законні права та інтереси, оскільки даний договір за своїм змістом і текстом не відповідає законодавству України, інтересам та волі позичальника та поручителя.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши представників сторін, судом встановлено, що відповідно до умов Генерального договору про надання кредитних послуг № 10 МК від 01.12.2006 року, ПАТ «Укрсоцбанк» зобов’язувався надати ОСОБА_1 кредит у сумі 450 000.00 доларів США з кінцевим строком погашення до 30.11.2021 року із сплатою 15.0 % річних за користування кредитними коштами. Фактично банком було видано ОСОБА_1 кредит у сумі лише 325500.00 доларів США з яких повернуто позичальником лише 17145 доларів США тіла кредиту, інші кошти в розмірі 201336,44 доларів США були сплачені в якості відсотків за користування кредитом.

01.12.2006 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк» і ОСОБА_1 був укладений договір поруки № 02-23-10МК-1977, за яким поручитель – ОСОБА_2, поручилася перед кредитором за належне виконання позичальником взятих на себе зобов’язань по даному кредитному договору.

В забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором 01.12.2006р. між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 було укладено договір іпотеки, посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. за реєстровим номером 11659, згідно з яким в іпотеку було передано нерухоме майно, а саме, житловий будинок за АДРЕСА_1 та земельна ділянка, площею 0,0775га.

Також в забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором між ПАТ «Укрсоцбанк» та ОСОБА_2 були укладені додаткові договори про внесення змін до іпотечного договору (від 01.02.2008р. та від 01.08.2008р. відповідно до умов яких в зв’язку зі зміною статусу заставного нерухомого майна з «житлового будинку» на «готель», було внесено зміни щодо предмету оспорюваного договору іпотеки де замість «житлового будинку» було зазначено предметом іпотеки «Готель (літ.А), загальною площею 786,4 кв.м., господарчі будівлі (літ. Б), огорожі (№1-4), басейну (№5), мостіння (І). та Земельна ділянка, площею 0,0775га.

Отже, із встановлених судом обставин, наданих сторонами доказів встановлено, що умови кредитного договору є несправедливими, суперечать принципу добросовісності, що є наслідком істотного дисбалансу договірних прав і обов’язків на погіршання становища споживача.

Комсомольським районним судом міста Херсона вирішено:
Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про звернення стягнення на предмет іпотеки залишити без задоволення.

Зустрічні позовні вимоги ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», третя особа Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. про визнання недійсним кредитного договору, договору поруки та договору іпотеки – задовольнити.

Визнати недійсним Генеральний договір про здійснення кредитування № 10МК від 01.12.2006р. укладений між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1.

Визнати недійсним договір про внесення змін та доповнень до Генерального договору про здійснення кредитування № 10МК від 01.12.2006р. укладений між Публічним акціонерним товариством «Укрсоцбанк» та ОСОБА_1 01.08.2008р.

Визнати недійсним договір поруки № 02-23-10МК-1977 від 01.12.2006р. укладений між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк».

Визнати недійсним іпотечний договір № 02-23-10МК-1976 укладений 01 грудня 2006 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк» та посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. за реєстр. № 11659.

Визнати недійсним додатковий договір про внесення змін до іпотечного договору № 02-23-10МК-1976, укладений 01 лютого 2008 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк» та посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. за реєстр. № 800.

Визнати недійсним договір про внесення змін № 2 до іпотечного договору № 02-23-10МК-1976, укладений 01 серпня 2008 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк» та посвідчений приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. за реєстр. № 6797.

Скасувати в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна заборону на нерухоме майно, а саме- житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер обтяження 4154448, що зареєстроване 01.12.2006 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.. в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на підставі Іпотечного договору № 11659, укладеного 01.12.2006 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк».

Скасувати в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна заборону на нерухоме майно, а саме – земельну ділянку, розміром 0,0775 га,, що розташована за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер обтяження 4154486, що зареєстроване 01.12.2006 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.. в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на підставі Іпотечного договору № 11659, укладеного 01.12.2006 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк».

Скасувати обтяження в Державному реєстрі іпотек на житловий будинок та земельну ділянку, 0,0775 га, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер обтяження 4154539, що зареєстроване 01.12.2006 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г.. в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на підставі Іпотечного договору № 11659.

Скасувати в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна заборону на нерухоме майно, а саме – готель, що складається з: готелю (літ. А), загальною площею 786,4 кв.м., господарчі будівлі (літ. Б), огорожі (№1-4), басейну (№5), мостіння (І)., що розташований за адресою: АДРЕСА_1, реєстраційний номер обтяження 6513414, що зареєстроване 01.02.2008 року приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна на підставі додаткового договору про внесення змін до Іпотечного договору № 800, укладеного 01.02.2008 року між ОСОБА_2 та ПАТ «Укрсоцбанк».

Стягнути з Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» на користь держави судовий збір у розмірі 243,60 грн.

Отже, Комсомольським районним судом міста Херсона Позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до ОСОБА_1, ОСОБА_2 про звернення стягнення на предмет іпотеки залишено без задоволення.

Зустрічні позовні вимоги клієнта ТОВ «ФГ-Олімп» (ОСОБА_1), ОСОБА_2 до Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк», третя особа Приватний нотаріус Херсонського міського нотаріального округу Волкодав В.Г. про визнання недійсним кредитного договору, договору поруки та договору іпотеки була задоволена.

comments powered by HyperComments